Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật này công bố cách thức mà Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Quân ( Sau đây gọi tắt là Minh Quân Pharma ) thu thập, lưu trữ và xử lý thông tin hoặc dữ liệu cá nhân (“Thông tin cá nhân”) của các Khách hàng của mình thông qua wesite: mqpharma.com.vn của Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Quân.

Read More

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng

Chính sách đổi trả hàng & giải quyết tranh chấp, khiếu nại tại mqpharma.com.vn, chính sách này là một phần của quy chế hoạt động thương mại điện tử của Minh Quân Pharma, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Read More

Chính sách giao nhận, chuyển hàng

Chính sách giao nhận, chuyển hàng

Chính sách giao hàng tại mqpharma.com.vn, chính sách này là một phần của quy chế hoạt động thương mại điện tử của Công Ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Quân, đáp ứng đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan và tuân thủ theo Nghị định 52/2013/NĐ-CP của chính phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành.

Read More

Quy Chế Hoạt Động Sàn Thương Mại Điện Tử

Quy chế hoạt động TMĐT
Trang thương mại điện tử mqpharma.com.vn do Công ty TNHH Thương Mại Dược Phẩm Minh Quân ( Gọi tắt DP Minh Quân ) thực hiện và vận hành. Thành viên trên website là các khách hàng, người sử dụng website, cửa hàng thành viên, các tổ chức cá nhân có hoạt động thương mại hợp pháp được DP Minh Quân cho phép sử dụng dịch vụ. Tất cả thành viên phải tuân thủ những điều được quy đinh bởi DP Minh Quân dưới đây.

Read More